Szabályok

§1 A Secret Relict játékban való részvételhez el kell fogadnod a felhasználási feltételeket.

§2 A Secret Relict játék a felhasználók egymás közötti kommunikációját is lehetővé teszi. A szövegek és képek tartalma felhasználó felelősségi körébe tartozik. Pornográf, rasszista, sértő vagy a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmak miatt az adott felhasználói fiókot azonnali hatállyal törölni lehet. Ez a szabály általában a fenti lehetőségekkel való visszaélésre vonatkozik.

§3 Egyetlen felhasználó sem rendelkezik alanyi jogosultsággal a Secret Relict játékban való részvételre. Az Üzemeltető fenntartja magának a jelen felhasználási feltételeket, a hatályos jogszabályi rendelkezéseket vagy a jó erkölcsöket megsértő játékosok törlésének jogát.

§4 Jogosulatlan előny szerzése (cheat-ek) a játék során:

(1) A játékosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy szerverenként csak egy felhasználói fiókkal játszanak, tilos az ún. „többfiókozás”.

(2) A játékon belül tilos az ajándékozás, a hitelnyújtás, illetve a kirívó előnyöket biztosító ügyletek bármilyen fajtája, illetve egy felhasználói fiók ilyetén jellegű kihasználása egy másik fiók javára a fiókok törlését vonhatja maga után.

(3) Különös szigorral vizsgáljuk a felhasználói fiókok közötti, jellemzően egyirányú és rendkívül kedvező kondíciókkal lebonyolított ügyleteket.

(4) Haladéktalanul jelenteni kell a hibákat, saját vagy baráti fiók előnyére való kihasználásuk szigorúan tilos.

(5) Az olyan esetleges hibákat, melyek rendellenes tőkeszaporulathoz vagy más, itt fel nem sorolt előnyhöz juttathatják a játékost, kihasználni kizárás terhe mellett tilos.

§5 Szigorúan tilos bot-programokat, illetve más olyan eszközöket használni, amelyek szélsőségesen befolyásolják a játékot.

§6 A Secret Relict nem vállal felelősséget a használata miatt esetlegesen keletkezett károkért. Kártérítés minden esetben kizárva.

§7 A tagsági jogviszony bármikor megszüntethető a felhasználói fiók törlésével.

§8 Minden körülmények között be kell tartani az adminisztrátorok és moderátorok utasításait.

§9 A fenti szakaszok egyikének érvénytelensége nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét.