Adatvédelmi nyilatkozat

Mi, az upjers GmbH (Hafenstraße 13, 96052 Bamberg, Németország), a www.upjers.com weboldal üzemeltetése során a látogatóinktól a szükséges mértékben bizonyos adatokat gyűjtünk. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja, hogy mit és miért teszünk az Ön adataival, személyes adataival. Továbbá arról is tájékoztatjuk, hogyan óvjuk az Ön adatait, mikor kerülnek törlésre ezek az adatok és milyen adatvédelmi jellegű jogai vannak Önnek.

Mindenképp vegye számításba: Mi betartjuk az adatvédelmi törvényeket és az Ön privát szféráját a lehetőségeinkhez mérten a lehető legjobban óvjuk. De szeretnénk teljesen őszinték lenni Önnel: az internet jellegéből fakadóan adatcserére épül, ahol számos biztonsági rés rejtőzködhet. Még akkor is, ha a weboldalaink meglátogatásakor kódoltásra kerülnek az Ön adatai, hátralékos kockázat mindenképpen marad, legkésőbb akkor, amikor egy tőlünk független weboldalt meglátogatva bonyolódik adatcserébe. Mikor Ön meglátogat egy tőlünk független weboldalt, például egy mi weboldalunkon lévő linket igénybe véve, vegye figyelembe, hogy a jelen adatvédelmi nyilatkozatunk az idegen weboldalra már nem érvényes.

Tartalomjegyzék:

1. Illetékes – Kihez fordulhatok?

Jelen weboldallal kapcsolatban illetékes:

upjers GmbH
Hafenstraße 13

96052 Bamberg

Telefon: +49 (0)951/5109080
Fax: +49 (0)951/510908102

Е-mail: mail@upjers.com

Ügyfélszolgálat:

Támogatási űrlap: https://support.upjers.com/hu/start

E-mail: support@upjers.com

2. Adatvédelmi megbízott

Az elérhetőségén keresztül Ön az adatvédelmi megbízottunkkal is kapcsolatba léphet. Ha konkrét kérdése van az adataival, azok törlésével vagy az Ön jogaival kapcsolatban, közvetlen kapcsolatba léphet az adatvédelmi megbízottunkkal a következő e-mail címen: datenschutzbeauftragter@upjers.com. Ha írásos megkeresést szeretne tenni, elegendő lehet az is, ha csak annyit ír, hogy „adatvédelem“.

3. Milyen jogaim vannak?

Forduljon hozzánk bizalommal, ha kérdése lenne az adatvédelmi jogairól vagy az alábbi jogai egyikét érvényesíteni szeretné:

 • Visszavonáshoz való jog az ÁAR (Általános Adatvédelmi Rendelet) 7. cikkének 3. bekezdése alapján (pl. forduljon hozzánk, amennyiben egy korábbi hozzájárulását, hogy hírlevelet küldhessünk Önnek, visszavonná)
 • Hozzáféréshez való jog az ÁAR 15. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, amennyiben tudni szeretné, milyen adatokat tárolunk Önről)
 • Helyesbítéshez való jog az ÁAR 16. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha megváltozott az e-mail címe és szeretné, hogy a fiókjához tartozó régi e-mail címet a rendszerünkben az új e-mail címére cseréljük)
 • Törléshez való jog az ÁAR 17. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha szeretné, hogy töröljünk bizonyos Önről tárolt adatokat)
 • Adatkezelés korlátozásához való jog az ÁAR 18. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha szeretné, hogy az e-mail címének rendszerünkből való törlését nem szeretné ugyan, de szeretné, hogy csak a legszükségesebb mértékben küldjünk rá e-mailt)
 • Adathordozhatósághoz való jog az ÁAR 20. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, ha a nálunk tárolt adatait szeretné tömörített formátumban megkapni, például, hogy egy másik weboldalnak a rendelkezésére bocsássa)
 • Tiltakozáshoz való jog az ÁAR 21. cikke alapján (pl. forduljon hozzánk, nem ért egyet az itt kifejtett reklámozási vagy elemzési folyamatokkal)
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog az ÁAR 77. cikke alapján (pl. közvetlen panasszal élhet az illetékes adatvédelmi hatóságnál)

4. Adatok törlése és tárolási időtartama

Egyéb rendelkezés esetén akkor töröljük az Ön adatait, ha azokra már nincs többé szükség. Az adatainak zárolása vagy törlése akkor is megtörténik, ha lejár egy törvény által előírt tárolási időtartam, kivéve, ha a további tárolás szükséges egy szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez. Egyes adatok hosszabb tárolása törvényi előírások miatt esetenként szükséges lehet. A tárolt adatokról természetesen bármikor kérhet tájékoztatást.

5. Hogyan óvjuk az Ön személyes adatait?

Minden ésszerű és megfelelő intézkedést megteszünk, hogy biztosítsuk, hogy az Ön nálunk tárolt személyes adataival nem élhet vissza senki, azok nem vesznek el és azokhoz nem férnek hozzá illetéktelenek. Ennek érdekében egy sor technikai és szervezési intézkedést foganatosítunk. Ezek olyan intézkedések, melyekkel elkerülhető minden adatvédelmi szabálysértés.

Ha azt gyanítaná, hogy a személyes adataival visszaéltek, azok elvesztek vagy illetéktelenek birtokába jutottak, kérjük, értesítsen minket erről minél hamarabb a fenti elérhetőségeket!

6. A weboldal meglátogatása

Amennyiben csak megtekinti a weboldalunkat, nem gyűjtünk semmilyen személyes adatot azon adatok kivételével, melyeket az Ön böngészője közöl, ezáltal lehetővé téve a weboldal megjelenítését. Ilyen adatok lehetnek:

 • Hozzávetőleges helymeghatározás az IP-körzet alapján (csak a csatlakozási pont országa)
 • Internetszolgáltató (pl. UPC, Digi, stb.)
 • Dátum és időpont (pl. 2018.05.25. 11:45)
 • Böngésző (pl. Chrome vagy Safari)

Az így birtokunkba jutott adatok alapján az Ön személye nem beazonosítható, ezek csak a weboldal optimalizálását szolgálják statisztikai jelleggel és anonim módon.

Az adatok kezdeti begyűjtésének és átmeneti tárolásának célja a kapcsolat létesítése, a weboldalunkhoz való hozzáférés és annak helyes megjelenítése.

Jogalapja a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek. Ennek értelmében a szolgáltatásaink biztonságos és folyamatos ellátására irányuló érdekünk lehetővé teszi a fent nevezett technikai adatok használatát, mely természeténél fogva rendkívül csekély beavatkozásnak minősül a felhasználó információs önrendelkezésébe.

7. Ügyfélszolgálati bejelentések

Önnek lehetősége van kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálatunkkal. A weboldalainkon a „Támogatás“-linkre kattintva átirányításra kerül a https://support.upjers.com/hu/start. webcímre. E-mail útján is kapcsolatba léphet velünk a support@upjers.com címen

A következő adatokat kérhetjük Öntől:

 • Felhasználónév, ill. belépési név
 • Felhasználói azonosítószám
 • upjers-azonosítószám
 • E-mail cím
 • Esetleges vásárlási szolgáltató
 • Bejelentés közléstartalma, ill. támogatási igény
 • Beépülő modul (pl. Adobe Flash)
 • Hardver (pl. Intel processzor)
 • Operációs rendszer (pl. Mac OS)
 • Böngésző

Óvintézkedés gyanánt a támogatási bejelentő űrlap beküldése titkosított csatlakozáson keresztül történik. Ezen kívül az adatminimalizálás irányelvét követjük, azaz a támogatási űrlapon tényleg csak a legszükségesebb adatokat kérjük megadni. Az Önnel való sikeres kapcsolatfelvételt és a segítségnyújtást követően az Ön adatait azonnal töröljük.

Az adatok lekérésének célja csak és kizárólag az, hogy az ügyfélszolgálatunk kapcsolatba tudjon lépni Önnel, ahol az adatokat csak itt és ezen célra használjuk fel.

Jogalapja az Ön hozzájárulása (ÁAR 6. cikk 1. bekezdés a. pont), melyet az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvétel által nyilvánít ki.

8. Alkalmazások letöltése

Weboldalainkon keresztül egy link segítségével eljuthat a mobilkészülékek számára fejlesztett játékválasztékunkhoz is.

Mikor letölt egy játékalkalmazást, a mindenkori alkalmazásbolt rögzíti a szükséges adatokat, különösképp a letöltés időpontját, a letöltött alkalmazás nevét, a nyelvi verziót és egy reklámazonosítót/egyedi készülékazonosítót. Erre az adatgyűjtésre nincs semmilyen ráhatásunk és nem vállalunk érte felelősséget. Az alkalmazásboltok a saját adatvédelmi nyilatkozatukban tájékoztatják Önt arról, hogy hogyan kezelik az Ön személyes adatait. Mi az alkalmazás használatának során dolgozunk fel adatokat akkor, ha azt szükségessé teszi az alkalmazás mobileszközre való letöltése, a mindenkori játék rendelkezésre bocsátása és a játékon belüli vásárlások lebonyolítása.

Az alkalmazások használatának során történő adatfeldolgozással kapcsolatban a mobilalkalmazásokra szóló adatvédelmi nyilatkozatunkban talál bővebb tájékoztatást (https://hu.upjers.com/mprivacy).

9. Regisztráció

Lehetősége van továbbá a weboldalainkon való regisztrációra, majd utána a felhasználói fiókjába való mindenkori bejelentkezésre. A nálunk való regisztrációhoz a következő adatok szükségesek:

 • E-mail cím
 • Felhasználónév, ill. belépési név
 • Jelszó

Óvintézkedés, gyanánt az Ön által megadott adatok beküldése titkosított kapcsolaton keresztül történik. Ezen kívül az adatminimalizálás irányelvét követjük, azaz tényleg csak a legszükségesebb adatokat kérjük megadni. Kérjük, hogy felhasználónév gyanánt ne a saját vagy más személy valódi nevét adja meg. Továbbá egy országhoz rendeljük Önt a készülék által közölt IP-cím alapján. Ezt az adatot azért tároljuk, hogy az Önnek megfelelő vásárlási módokat jeleníthessük meg Önnek. A kiválasztást bármikor módosíthatja. A felhasználói fiók létrehozását követően az Ön adatai addig tárolódnak, míg úgy nem dönt, hogy egyes adatokat módosít vagy törli a teljes felhasználói fiókot.

Az adatok lekérésének célja felhasználói fiók létrehozása, melyen keresztül Ön igénybe tudja venni a böngészős játékainkat és a weboldal kiterjesztett funkcióit (pl. játékon belüli üzenetek, fórumos hozzászólások). A regisztráció önkéntes és bármikor visszavonható, illetve a felhasználói adatok törölhetők.

Jogalapja a felhasználó hozzájárulása az AÁR 6. cikk 1. bekezdés a. pontjával összhangban, melyet a regisztrációs űrlap beküldésével nyilvánít ki.

10. Integrált játékok használata/Többletfunkciók

Egyes upjers-játékok közösségi hálózatokhoz (pl. Facebook) lehetnek kötve, ahol alkalmazásnak nevezik őket. Ezen túlmenően egyes játékok adott esetben többletfunkciókat is nyújthatnak, melyek egy adott hálózattal kapcsolatban lehetővé teszi a más játékosokkal való interakciót (pl. Twitch bővítmények). A mindenkori hálózatüzemeltető felel az adatkezeléséért és az adatok adatvédelmi szempontból megfelelő továbbításáért és erről saját adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatja a felhasználóját (vö. Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php; Twitch: https://www.twitch.tv/p/de-de/legal/privacy-notice/).

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben integrált upjers-játékot vagy egy hálózat keretén belüli többletfunkciót venne igénybe, a hálózat adott esetben a beleegyezését kérheti a személyes adatainak továbbításához. A Facebook esetén a következő adatok lehetnek érintettek:

 • Keresztnév, családnév, nem, születési dátum
 • Profilkép vagy megfelelő URL
 • Belépési e-mail cím, amelyet a felhasználó a Facebookon való regisztráció során adott meg
 • Bejelentkező készülék helyadata
 • Felhasználói azonosítószám, mely (a Facebookon) nyilvános-hozzáférhető adatokhoz van kötve
 • Felhasználói azonosítószám a barátaihoz, akik szintén az adott játékhoz vannak kötve.

Amennyiben beleegyezik az adattovábbításba, a hálózat üzemeltetője adott esetben adatot küldhet az upjers vállalathoz. Az upjers vállalat csak akkor dolgozza fel ezeket az adatokat, ha az a játék vagy további funkciók rendelkezésre bocsátásához feltétlenül szükséges. Az upjers vállalat felhívja a figyelmét, hogy a megfelelő személyes biztonsági beállításokkal Ön saját maga határozhatja meg, hogy a hálózat üzemeltetője milyen információkat továbbíthasson. Ilyen jellegű meghatározás az alábbi módokon történhet:

 • meghatározhatja, milyen adatokat oszthassanak meg Önnel vagy Önről az Ön Facebook-barátai
 • letilthat bizonyos alkalmazásokat, illetve megtilthatja a számukra, hogy bizonyos információkat gyűjtsenek be Önről
 • letilthatja bizonyos játékok meghívóit
 • meghatározhatja, ki láthassa az Ön aktivitását

11. Közösségi regisztráció & Közösségi belépés

A manuális regisztráció mellett lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy más platformon már meglévő felhasználói fiókján keresztül jelentkezzen be (pl. Facebook, Amazon, stb.). Ha ilyen jellegű regisztrációt venne igénybe, a platform kiválasztása után továbbirányítjuk a mindenkori felhasználó oldalára a bejelentkezési lehetőséghez.

Óvintézkedés gyanánt az Ön által megadott adatok továbbítása a mindenkori platform titkosított kapcsolatán keresztül történik. A bejelentkezése során nem szerzünk hozzáférést a személyes adataira, például a barátlistájára és kapcsolataira és nem is tárolunk ilyesmi saját céljainkra. A felhasználói fiókja és a Facebook- és Amazon-fiókja közt nem jön létre tartós kapcsolat.

Mindkét hálózat alávetette magát az EU standardizált általános szerződési feltételeinek, így letitimálta az esetleges, ilyetén jellegű, USA irányába történő adatgyűjtést (további információért, kérjük, tekintse meg a mindenkori adatvédelmi nyilatkozataikat). Előttünk nem ismert, hogy a hálózatok milyen adatokat gyűjtenek a bejelentkezés során és ezeket hogyan kapcsolják. További részleteket a Facebook (https://hu-hu.facebook.com/policy.php) és az Amazon( https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=468496) nyilatkozataiban talál.

Az adatok lekérésének célja meglévő felhasználói fiókba való bejelentkezés és azon keresztül hozzáférés a weboldal kiterjesztett funkcióihoz. A közösségi hálózatokon keresztüli bejelentkezés önkéntes és bármikor visszavonható, illetve a felhasználói fiókból ki lehet jelentkezni.

Jogalapja a felhasználó hozzájárulása az AÁR 6. cikk 1. bekezdés a. pontjával összhangban, melyet a sütiinformációs sávunkon keresztül nyilváníthat ki.

12. Játékbeli kommunikáció

Az általunk üzemeltetett játékokban lehetősége lehet rá, hogy más játékosokkal kapcsolatba lépjen. Automata szűrőrendszert alkalmazunk, hogy ne lehessen tömegesen üzenetet küldeni, ne lehessen sértő, erőszakra buzdító, obszcén, rasszista vagy egyéb módon méltatlan megnyilvánulásokat tenni, illetve ne lehessen reklámtevékenységet folytatni. A rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornák használatát rövid ideig naplózzuk is technikai hibák elemzése és javítása, a rendszerbiztonság és -integritás biztosítása, a nem rendeltetésszerű és/vagy nem megengedett használat felszámolása, illetve nem személyi alapú használati statisztikák létrehozása céljából. A létrehozott naplóbejegyzések tartalmazzák az üzenet dátumát és időpontját, a küldőt és fogadót, az üzenet szövegét és az küldött adatmennyiséget.

Az Ön beleegyezése nélkül az üzeneteket nem olvassák a munkatársaink. Viszont a rendelkezésre bocsátott kommunikációs csatornák nem rendeltetésszerű és/vagy nem megengedett használatának gyanúja esetén (pl. ha az üzenet fogadója bejelenti nálunk az üzenetet) fenntartjuk a jogot, hogy az érintett játékosfiókot, illetve az erről kimenő üzeneteket megvizsgáljuk és adott esetben további intézkedéseket foganatosítsunk.

Óvintézkedés gyanánt az Ön által megadott adatok továbbítása a mindenkori platform titkosított kapcsolatán keresztül történik.

A feldolgozás célja játékon belüli kommunikációs megoldás biztosítása, hogy a játékosok egymás közt üzenetet válthassanak.

Az adatok átmeneti tárolásának jogalapja az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének a. pontja, illetve az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja. A kommunikációs célzatú adatbevitel az Ön beleegyezésén alapszik az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének a. pontjának megfelelően, melyet egy üzenet elküldésével nyilváníthat ki. A szűrőrendszerek alkalmazása a rendeltetésszerű kommunikáció szabályainak betartásának ellenőrzésére, illetve harmadik felek jogainak védelmére szolgál. Ezen célok magukba foglalják az adatfeldolgozáshoz való jogos érdekünket is az AÁR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja értelmében. Az ügyfeleink lehetséges bűncselekményektől, pl. sértésektők, való megvédésének érdeke előnyt élvez a korlátlan anonim kommunikáció érdekével szemben.

13. Vásárlás lebonyolítása

Ha és amikor Ön vásárlási folyamatot kezdeményez, hogy így tegyen szert prémiumvalutára, Önnek további adatokat kell megadnia. Hogy milyen adatokat, az a kiválasztott vásárlási szolgáltatástól függ. Ezen felül az upjers anonim vásárlási módok igénybe vételét is lehetővé teszi az Ön számára.

A vásárlás lebonyolításának céljából különféle szolgáltatások állnak az Ön rendelkezésére, melyek közül Ön választhat. A harmadik felekkel való együttműködés során a fizetési folyamat lebonyolítása külső szolgáltatón keresztül történhet (Paypal, bankkártyás vásárlási szolgálgató vállalat, mobiltelefon-szolgáltató, Paysafecard, készpénzes vásárlási szolgáltató, azonnali átutalás szolgáltató, stb.). Ezek a külső szolgáltatók kötelesek az adatait a törvényeknek megfelelően, megbízhatóan és biztonságosan kezelni, illetve azokat csak akkor és addig használhatják fel, amennyiben és ameddig azokra az adott feladat teljesítéséhez szükség van.

Ön szabadon választhat, hogy melyik vásárlási módot veszi igénybe, ezért ajánljuk figyelmébe a mindenkori szolgáltatók adatvédelmi nyilatkozatait és szabályzatait.

A vásárlási szolgáltató saját felelősségi körében gyűjt adatot az ügyfelétől a vásárlás lebonyolításához. Végül a vásárlási szolgáltató megerősítő jelet küld az upjers vállalatnak a tranzakció sikeres megtörténtéről. Az upjers jellemzően nem kap a tranzakciók kapcsán személyes ügyféladatokat a vásárlási szolgáltatótól.

Viszont ezúton tájékoztatjuk, hogy megerősített vásárlási folyamat esetén tároljuk az ügyfél IP-adatait. Ez kizárólag azért történik, hogy eleget tudjunk tenni az adózási kötelezettségeinknek. Az IP-cím segítségével tudjuk meghatározni a teljesítés helyét az áruforgalmi adó szempontjából. Az adatokat az adójogi előírásoknak megfelelő ideig tároljuk.

A következő vásárlási módok esetén kivételes jelleggel már a weboldalainkon személyes adatok gyűjtésére kerül sor:

"Vásárlás Havi Számlázással"

Az upjers személyes adatot gyűjt egy űrlap által a fizetés lebonyolításának keretén belül és ezt továbbítja a Payolution GmbH vásárlási szolgáltató és a megbízott bank felé fizetőképességi vizsgálat céljára. Az adatok feldolgozásáról a fizetési folyamat keretén belül egy külön adatvédelmi nyilatkozatban áll a rendelkezésére több információ. A személyes adatok feldolgozása csak az Ön beleegyezésével történik meg, melyet Ön a fizetési folyamat során nyilvánít ki.

14. E-mailek/Hírlevelek

A szerződéses viszonyt közvetlenül érintő e-maileket a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük ki.
A beleegyezése nélkül nem küldünk olyan e-mailt, ami nem érinti közvetlenül a szerződéses viszonyt, pl. hírlevelet. Belegyezésének kérésére úgynevezett dupla opt-in folyamatot alkalmazunk.

Tehát csak akkor küldünk Önnek e-mail útján hírlevelet, ha Ön a visszaigazoló e-mailünkben lévő linkre kattintva megerősíti azt az igényét, hogy hírleveleket szeretne tőlünk kapni.

A hírleveleinkről természetesen bármikor le is iratkozhat, az erre szolgáló link minden hírlevelünkben megtalálható. Igénybe veheti a támogatási űrlapunkat s, vagy e-mailt is küldhet a támogatócsapatunk címére, mely a következő: support@upjers.com

A hírleveleink kiküldésének terén együttműködő partnerünk az Emarsys eMarketing Systems AG szolgáltató vállalat, székhelye: Németország, Hans-Fischer-Straße 10, 80339 München. Ezzel a szolgáltató vállalattal az ÁAR 28. cikkének követelményei mentén kötöttünk adatfeldolgozási megbízási szerződést.

15. Sütik

Weboldalaink részben úgynevezett sütiket alkalmaznak. A süti egy kis szövegfájl, amit az Ön böngészője általában a saját mappájában tárol. A sütik információkat tartalmaznak a weboldal aktuális, illetve legutóbbi meglátogatásáról:

 • Weboldal neve
 • Süti lejárati dátuma
 • Tetszőleges érték

Amennyiben egy sütinek nincs pontos lejárati dátuma, úgy csak átmeneti tárolásra, majd automatikus törlésre kerül, mihelyt bezárja a böngészőjét vagy újraindítja a készülékét. A lejárati dátummal rendelkező sütik akkor is tárolva maradnak, ha bezárja a böngészőjét vagy újraindítja a készülékét. Az ilyen sütik csak a lejárati dátumukkal tűnnek el, vagy akkor, ha azokat sajátkezűleg törlik.

A weboldalainkon a következő háromféle sütit alkalmazzuk:

 • Szükséges sütik (ezek mindenképpen szükségesek, pl. hogy a weboldal helyesen jelenjen meg és bizonyos beállítások átmenetileg tárolódhassanak)
 • Funkciós és teljesítménnyel kapcsolatos sütik (ezek segítenek például kiértékelni az Ön látogatásának technikai adatait, hibajelzéseket elkerülve ezáltal). Az ilyen sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatainkat további funkciókkal láthassuk el, s melyek a technikailag minimálisan szükséges mértéket meghaladva jelentősen javítják a felhasználói élményt. Ide tartoznak továbbá az egyszerű nyomkövető pixelek is, melyek anonim formában statisztikai jelleggel tartják nyilván az oldalon végzett műveleteket és elsősorban reklámkampányok mérésére és kalkulálására szolgálnak. Funkciós és teljesítménnyel kapcsolatos sütiket nem használunk fel személyes adatok szerzésére vagy reklámozási célokra.
 • Reklámozással és elemzésekkel kapcsolatos sütik (ezek teszik lehetővé, hogy a példa kedvéért cipőreklámok jelenjenek meg Ön előtt a reklámcsíkokban, ha Ön előzőleg cipőket keresett)

A sütiket konfigurálhatja, letilthatja és törölheti a böngészője beállítási menüjében. Amennyiben törli a weboldalainkhoz tartozó sütiket, előfordulhat, hogy a weboldal egy-egy funkciója nem fog megfelelően működni. Erről a német Információstechnikai Biztonsági Szövetségi Hivatal a legnépszerűbb böngészők esetében részletes tájékoztatással és útmutatással szolgál: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

A technikai okokból szükséges sütik alkalmazásának jogalapja a szerződésesben foglaltak teljesítése. A funkciós és teljesítménnyel kapcsolatos sütik alkalmazásának jogalapja a jogos érdek. Az alacsony beavatkozási intenzitás okán előnyt élvez a felhasználóbarát szolgáltatások rendelkezésre bocsátására és új felhasználók szerzésére vonatkozó érdek, mely engedélyezi a funkciós és teljesítménnyel kapcsolatos sütik alkalmazását. A felhasználói viselkedés analizálására vagy reklámok megjelenítésére szolgáló sütik alkalmazásának jogalapja az Ön beleegyezése, melyet weboldalaink meglátogatásakor a sütiinformációs sávon vagy más formában (pl. 2 kattintásos megoldás) nyilváníthat ki.

16. Youtube

Videók közvetlen beágyazására a YouTube szolgáltatását vesszük igénybe. A YouTube-ot a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) üzemelteti. A beágyazott videók lejátszásakor kapcsolat jön létre a Google szervereivel, amikor is technikai okokból legalább az Ön IP-címe közvetítésre kerül. Ha előzőleg bejelentkezett a felhasználói fiókjába, akkor a Google különböző információkat rendelhet a személyes felhasználói fiókjához az Ön által lehívott videókról. Ezt a hozzárendelést megakadályozhatja, amennyiben a weboldalunk használata előtt kilép a Google-fiókjából.

Óvintézkedésként szolgál a Google platformjának magas biztonsági standardja, illetve a Google kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata ( https://policies.google.com/privacy?hl=hu-HU ) Mivel a Google székhelye az Amerika Egyesült Államokban, azaz úgy nevezett harmadik országban van, további garanciák szükségesek a megfelelő európai adatvédelmi színvonal biztosítására. A Google alávetette megát az EU standardizált szerződési feltételeinek, ezáltal legitimizálva az USA-ba történő esetleges adattovábbítást.

Ezen túlmenően a YouTube-videókat kiterjesztett adatvédelmi beállítással és szerver oldali megoldással kötjük be. A felhasználó előzetesen csak egy előnézeti képet lát, ami az upjers szerveréről töltődik be. Csak a lejátszásra szolgáló gomb működtetése után aktiválódik a YouTube-Iframe, amikor is korlátozott adatcsere történik a YouTube-bal.

Az adattovábbítás célja a YouTube felhasználóink által kedvelt videóajánlatainak bekötése, hogy a megjelenített videóhoz kényelmesen, a weboldalunk elhagyása nélkül hozzáférhessenek.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontja szerint, melyet a YouTube-lejátszó aktiválásával nyilváníthat ki.

17. Google Tag Manager

Igénybe vesszük a Google Tag Manager szolgáltatást, a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország ("Google") szolgáltatását. A Google Tag Manager segítségével weboldalcímkéket tudunk menedzselni egy felületen keresztül.

A Google elmondása alapján a Google Tag Manager esetében egy sütimentes domainről van szó, ami nem gyűjt személyes adatot. A Google Tag Manager más címkék aktiválásáról gondoskodik, melyek adott esetben adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz. Ha domain- vagy sütiszinten deaktiválás történik, ez érvényben marad az összes, a Google Tag Manager segítségével implementált követőcímke esetében.

További adatvédelemmel kapcsolatos információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a sütiinformációs sávunkon keresztül nyilváníthat ki.

18. Goolge Analytics

Alkalmazzuk a Google Analytics szolgáltatást, ami a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") reklámelemző szolgáltatása. A Google Analytics a fentebb már említett reklámelemző sütiket alkalmazza, hogy ezáltal elemezze a weboldalunkat az Ön felhasználói szokásainak tekintetében. A weboldal használatáról sütik által létrehozott információ a Google egyik amerikai egyesült államokbeli szerverére továbbítódnak és ott tárolódnak. Mindazonáltal az Ön IP-címe még a felhasználói statisztika kiértékelése előtt rövidítésre kerül azért, hogy az Ön személyére ne lehessen visszakövetkeztetni. Enne érdekében a weboldalunkon a Google Analytics kiegészítésre került az úgynevezett „anonymizeIp“ kóddal, ami biztosítja az IP-címek anonim jellegű gyűjtését. A sütik segítségével kinyert anonim információk alapján a Google kiértékeli a weboldal Ön általi használatát, jelentést készít a reklámoldalak üzemeltetőinek a reklámoldali aktivitásról, és további reklámoldal- és internethasználati szolgáltatásokat nyújt. A Google ezeket az adatokat adott esetben harmadik félnek is továbbadhatja, amennyiben azt törvény írja elő vagy az adatokat szerződött harmadik fél dolgozza fel a Google számára.

Ön beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy elutasítsa a sütiket, vagy megakadályozhatja az Ön adatainak Google általi gyűjtését és elemzését, amennyiben letölti és telepíti a Google böngészőbe épülő modulját ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu-HU ). A böngészőkiegészítésen túl, illetve a mobilkészülékeken lévő böngészőkben beállíthat egy opt-out sütit, ami megakadályozza, hogy a Google Analytics ezen weboldalon a továbbiakban adatokat gyűjtsön (az opt-out csak a böngészőben működik és csak az adott domain esetén). Ha törli a böngészőjében a sütiket, újra rá kell kattintania erre a linkre.

Óvintézkedés gyanánt a Google anonimizálási folyamatát vesszük igénybe, ami által az adatok végső kiértékelése nem az Ön személye alapján történik, hanem csak statisztikai alapon. Érvényben van továbbá a Google platform magas fokú biztonsági standardja és a Google kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata ( http://www.google.com/intl/de-DE/privacy ). Ezen felül különleges adatvédelmi szerződést kötöttünk a Google vállalattal, ami előírja az Ön adatainak technikai és szervezési óvintézkedésekkel való védelmét. Mivel a Google székhelye az Amerika Egyesült Államokban, azaz úgy nevezett harmadik országban van, további garanciák szükségesek a megfelelő európai adatvédelmi színvonal biztosítására. A Google megszerezte az EU-US-Adatvédelmi Pajzs tanúsítványát, azaz megfelelő adatvédelmi színvonalat igazolt ( https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/ ). ).

A Google Analytics használatának célja az Ön weboldalainkat érintő felhasználói szokásainak anonim elemzése. Az így nyert eredmények segítenek jobbá tenni az ajánlatainkat.

Jogalapja a célkitűzések megvalósulásának szempontjából és a fent említett biztonsági óvintézkedések keretein belül, illetve az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének megfelelően vizsgált, úgynevezett jogos érdek. Továbbá adatfeldolgozási megbízási szerződés is köttetett az ÁAR 28. cikkének megfelelően.

19. Google Ads

Weboldalainkon a "Google Ads" szolgáltatást vesszük igénybe, mely a Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország ("Google") szolgáltatása.

Ha Ön egy Google-reklámon keresztül érkezett a weboldalunkra, a számítógépén tárolásra kerül egy süti a Google Adstől. Ezek a sütik jellemzően elvesztik az érvényességüket 30 napot követően. Ezzel a sütivel jellemzően a következő információk is tárolásra kerülnek analitikai érték gyanánt: egyedi sütiazonosító, Ad Impressionök száma helyezésenként, utolsó Impression, leiratkozási információk.
Ezek a sütik lehetővé teszik a Google számára, hogy felismerje az Ön webböngészőjét. Ha egy ügyfél meglátogadja egy Ads-ügyfél weboldalának bizonyos oldalait és még nem járt le a számítógépén tárolt süti, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és továbbirányításra került erre az oldalra.

Az upjers vállalat nem gyűjt és nem dolgoz fel személyes adatokat a Google Ads keretein belül. Kizárólag anonim statisztikai kiértékeléseket bocsát a rendelkezésünkre a Google. Ezek a kiértékelések segítenek nekünk megtudni, hogy a reklámkampányaink közül melyik különösen hatékony. Nincs befolyásunk azon adatok körére és további felhasználására, melyeket a Google gyűjt az Google Ads alkalmazása során. A mi tudomásunk szerint a Google azt az információt kapja meg, hogy Ön lehívta a weboldalunk megfelelő részét vagy rákattintott egy reklámunkra. Ha Ön regisztrált és van felhasználói fiókja a Google-nél, a Google hozzárendelheti a látogatását a felhasználói fiókjához. De akkor is, ha nincs regisztrációja, a Google adott esetben feldolgozhatja az Ön IP-címét.

Óvintézkedésként ez a funkció alapértelmezettként ki van kapcsolva a weboldalainkon és a sütiinformációs sávon keresztül lehet aktiválni. További óvintézkedésként szolgál a Google platformjának magas biztonsági standardja, illetve a Google kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata (http://www.google.com/intl/de-DE/privacy). Ezen felül a különleges adatvédelmi megállapodást kötöttünk a Google-lel, mely az Ön adatai védelmének érdekében technikai és szervezeti óvintézkedéseket ír elő. Továbbá a Google alávetette megát az EU standardizált szerződési feltételeinek, ezáltal legitimizálva az USA-ba történő esetleges adattovábbítást.

A Google Ads alkalmazásának célja, hogy reklámeszközök által harmadik felek weboldalain felhívjuk a figyelmet az ajánlatainkra és ezáltal új ügyfelekre tegyünk szert. A Google Ads segítségével követni tudjuk az egyes reklámkampányaink sikerességét és szükség szerint optimalizálni tudjuk őket.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a sütiinformációs sávunkon keresztül nyilváníthat ki.

20. Facebook Pixel

Weboldalainkon a "Facebook-Pixel" szolgáltatást vesszük igénybe, mely a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország ("Facebook") szolgáltatása.

A Facebook-Pixel lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy egy felhasználó egy Facebook-hirdetésünkre való kattintás után került átirányításra a honlapunkra. A Facebook-Pixel többek között sütiket használ, azaz olyan kis szöveges adatfájlokat, melyek az Ön végponti készülékén a böngészője helyi köztes tárolójában kerülnek tárolásra.

Ha Ön be van jelentkezve a Facebookon a felhasználói fiókjába, akkor az online ajánlataink meglátogatása feljegyzésre kerül az Ön felhasználói fiókján. Az Önről gyűjtött adatok a számunkra anonimek, azaz nem lehet általuk visszakövetni a felhasználó személyét. Viszont a Facebook összekapcsolhatja ezeket az adatokat a felhasználói fiókjával. Nincs befolyásunk azon adatok körére és további felhasználására, melyeket a Facebook gyűjt a Facebook-Pixel alkalmazása során. A mi tudomásunk szerint a Facebook azt az információt kapja meg, hogy Ön lehívta a weboldalunk megfelelő részét vagy rákattintott egy reklámunkra. Ha Ön regisztrált és van felhasználói fiókja a Facebookon, a Facebook hozzárendelheti a látogatását a felhasználói fiókjához. Akkor is, ha nincs regisztrációja, vagy nincs bejelentkezve, a Facebook adott esetben feldolgozhatja az Ön IP-címét, esetleg egyéb ismertetőjegyeit.

Óvintézkedésként ez a funkció alapértelmezettként ki van kapcsolva a weboldalainkon és a sütiinformációs sávon keresztül lehet aktiválni. További óvintézkedésként szolgál a Facebook magas biztonsági standardja, illetve a Facebook kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata (https://www.facebook.com/about/privacy). Ezen felül a különleges adatvédelmi megállapodást kötöttünk a Facebookkal, mely az Ön adatai védelmének érdekében technikai és szervezeti óvintézkedéseket ír elő. Továbbá a Google alávetette megát az EU standardizált szerződési feltételeinek, ezáltal legitimizálva az USA-ba történő esetleges adattovábbítást.

A Facebook-Pixel alkalmazásának célja ajánlataink értékesítése. Legfőképp arra szolgál, hogy a Facebookon zajló reklámkampányainkat ki tudjuk értékelni, meg tudjuk tervezni és optimalizálni tudjuk.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a sütiinformációs sávunkon keresztül nyilváníthat ki.

21. Reklámvideók

Az ajánlatainkban és játékainkban egyes helyeken reklámvideók lehetnek bekötve, ahol a reklámpartnereink számára megjelenítjük az általuk összeválogatott tartalmakat. Ezúton is hangsúlyozzuk, hogy a játékaink ingyenes igénybe vehetőségét biztosító „free2play“ rendszerünk fenntartását részben a reklámpartnereink teszik lehetővé. Mi ezt a legjobb erőink szerint igyekszünk a felhasználóink javára fordítani. Amikor Ön megtekinti a rendelkezésére bocsátott reklámvideót, prémiumvalutára vagy játékfunkciókra tehet szert általa. További kérdések esetén forduljon bizalommal az ügyfélszolgálatunkhoz.

A következő szolgáltatókkal működünk együtt:

a) Smartstream

Smartstream ( www.smartstream.tv ) reklámanyagok felhasználó számára történő beszúrásának ellenőrzését és optimalizálását szolgáló technológiákat alkalmaz. A Smartstream szolgáltatója a SMARTSTREAM.TV GmbH, Dachauer Straße 15A, 80335 München, Németország. Az adatfeldolgozással kapcsolatban a https://www.smartstream.tv/en/privacy webcímen talál több információt.

Óvintézkedés gyanánt a videófelület világosan megjelenítőnek vagy reklámnak van nevezve és utalva van rá, hogy harmadik fél ajánlata fog megjelenni. Egy upjers szerverről betöltött előnézeti oldal által a felhasználó tájékoztatásra kerül arról, hogy a videólejátszó aktiválása esetén adott esetben adattovábbítás történhet a mindenkori szolgáltató irányába a megtekintésről. Ilyen adattovábbítás csak a videólejátszó aktiválása után történhet. A Smartstreamtől származó információk alapján kizárólag pszeudonim felhasználói adatok kerülnek feldolgozásra. Ezen felül az ÁAR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási megbízási szerződést kötöttünk a Smartstreammel.

A feldolgozás célja reklámhordozók megjelentetése ezáltal lehetővé téve ingyenes (free2play) ajánlataink létezését.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a videólejátszó működtetésével nyilváníthat ki.

b) adbility

Együttműködő partnerünk továbbá az adbility media GmbH, Große Elbstraße 38, 22767 Hamburg, Németország. Az adbility reklámanyagok felhasználó számára történő beszúrásának ellenőrzését és optimalizálását szolgáló technológiákat alkalmaz. Az adatfeldolgozással kapcsolatban a https://www.adbility-media.com/datenschutz/ webcímen talál több információt.

Óvintézkedés gyanánt a videófelület világosan megjelenítőnek vagy reklámnak van nevezve és utalva van rá, hogy harmadik fél ajánlata fog megjelenni. Egy upjers szerverről betöltött előnézeti oldal által a felhasználó tájékoztatásra kerül arról, hogy a videólejátszó aktiválása esetén adott esetben adattovábbítás történhet a mindenkori szolgáltató irányába a megtekintésről. Ilyen adattovábbítás csak a videólejátszó aktiválása után történhet. Kizárólag pszeudonim felhasználói adatok kerülnek feldolgozásra. Ezen felül megegyezést kötöttünk az adbilityvel az ÁAR 26. cikkének megfelelően, ami szerint mi és az adbility egyarán felelősek vagyunk az Ön adataiért. Ezért adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben fordulhat hozzánk és fordulhat az adbilityhez is. Kapcsolati adatokat itt talál: https://www.adbility-media.com/en/contact/

A feldolgozás célja reklámhordozók megjelentetése ezáltal lehetővé téve ingyenes (free2play) ajánlataink létezését.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a videólejátszó működtetésével nyilváníthat ki.

c) advandeo
További együttműködő partnerünk az Ad Tech Group GmbH, Friedensallee 38, 22765 Hamburg, Németország (a továbbiakban: ATG). Az ATG reklámanyagok felhasználó számára történő beszúrásának ellenőrzését és optimalizálását szolgáló technológiákat alkalmaz. Az ATG adatvédelmi nyilatkozatát itt olvashatja el: http://advandeo.com/privacy-policy/.

Óvintézkedés gyanánt a videófelület világosan megjelenítőnek vagy reklámnak van nevezve és utalva van rá, hogy harmadik fél ajánlata fog megjelenni. Egy upjers szerverről betöltött előnézeti oldal által a felhasználó tájékoztatásra kerül arról, hogy a videólejátszó aktiválása esetén adott esetben adattovábbítás történhet a mindenkori szolgáltató irányába a megtekintésről. Ilyen adattovábbítás csak a videólejátszó aktiválása után történhet. Kizárólag pszeudonim felhasználói adatok kerülnek feldolgozásra. Ezen felül megegyezést kötöttünk az ATG-vel az ÁAR 26. cikkének megfelelően, ami szerint mi és az ATG egyarán felelősek vagyunk az Ön adataiért. Ezért adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben fordulhat hozzánk és fordulhat az ATG-hez is. Kapcsolati adatokat itt talál: http://advandeo.com/imprint/

A feldolgozás célja reklámhordozók megjelentetése ezáltal lehetővé téve ingyenes (free2play) ajánlataink létezését.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a videólejátszó működtetésével nyilváníthat ki.

22. Criteo

A weboldalaink meglátogatásakor a weboldal látogatójának böngészési szokásairól pszeudonim információk kerülnek marketingcélokkal gyűjtésre és tárolásra a Criteo SA technológiája által. A vállalat székhelye: 32 Rue Blanche, 75009 Párizs, Franciaország. Ezek az adatok sütikben tárolódnak a látogató számítógépén. A Criteo SA egy algoritmus segítségével elemzi a pszeudonim módon feljegyzett böngészési szokásokat, majd ezek alapján más weboldalakon (úgynevezett kiadókon) célzott termékjavaslatokat jeleníthet meg személyre szabott reklámcsíkok formájában. Ezek az adatok semmi esetre sem lehetnek alkalmasak arra, hogy Önt a weboldalaink látogatójaként személyében beazonosítsák. A begyűjtött adatokat csak és kizárólag az ajánlat jobbá tételére használják fel. Ezen adatokat harmadik fél nem használja fel, illetve nem kerülnek felé továbbításra.

Ön letilthatja a weboldalainkkal kapcsolatos böngészési szokásainak teljes anonim elemzését, amennyiben itt a http://info.criteo.com/privacy/privacy.aspx?infonorm=3&partner=4057&campaignid=16385&confirm=Subscription&cmd=Unsubscription kattint. Amennyiben már leiratkozott (opt-out cookie) és ismét szeretne személyre szabott Criteo-reklámcsíkokat látni, kérjük, kattintson a http://info.criteo.com/privacy/privacy.aspx?infonorm=3&partner=4057&campaignid=16385&confirm=Unsubscription&cmd=Subscription

Az alkalmazott technológiáról részletesebben tájékozódhat a Criteo SA Adatvédelmi nyilatkozatában

Óvintézkedés, gyanánt az adatok kiértékelése nem személyi alapon, hanem pusztán statisztikai alapon történik. Továbbá a Criteo magas biztonsági standardjai is érvényben vannak. Ezen felül megállapodást is kötöttünk a Criteoval az ÁAR 26. cikkének megfelelően, ami alapján az Ön adatainak feldolgozásáért mi is felelősek vagyunk és a Criteo is felelős. Ha kérdése lenne az adatfeldolgozásról, fordulhat hozzánk, vagy fordulhat a Criteohoz is. Elérhetőségeket ezen a linken talál: https://www.criteo.com/legal

A Criteo használatának célja az Ön weboldalainkat érintő felhasználói szokásainak anonim elemzése és az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok megjelentetése.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a weboldalaink meglátogatásakor a sütiinformációs sávon keresztül nyilváníthat ki.

23. Közösségi beépülő modulok

A weboldalainkon a következő közösségi beépülő modulokat alkalmazzuk: a Facebook „tetszik“-gombja, a Google „Google +1“-gombja és a Twitter „csirip“-gombja.

A beépülő modul szolgáltatóját a dobozban lévő kezdőbetűjéről vagy logójáról ismerheti fel. Lehetővé tesszük Önnek, hogy Ön a gombon keresztül közvetlenül a beépülő modul szolgáltatójával kommunikálhasson. A beépülő modul szolgáltatója csak akkor kap információt arról, hogy Ön az online ajánlataink közül az adott weboldalt lehívta, ha Ön a megjelölt területre kattint és ezáltal aktiválja azt. A Facebook esetében a szolgáltató németországi képviselőjének nyilatkozata szerint az IP-cím rögtön a begyűjtést követően anonimizálásra kerül. A beépülő modul aktiválása után az Ön személyes adatai Öntől a mindenkori beépítő modul üzemeltető felé kerülnek továbbításra, majd ott tárolásra. Mivel a beépülő modul üzemeltetője az adatgyűjtést elsősorban sütikkel végzi, javasoljuk, hogy a szürke dobozra való kattintás előtt törölje a sütiket a böngészőjének biztonsági beállításaiban.

Nincs befolyásunk a begyűjtött adatok körére és az adatfeldolgozási folyamatra, illetve nem ismerjük az adatgyűjtés teljes terjedelmét, az adatfeldolgozás célját és a tárolási időtartamokat. A beépülő modul üzemeltetője által gyűjtött adatok törléséről sincs információnk.

A beépülő modul szolgáltatója az Öntől származó adatokat felhasználói profilként tárolja és azt reklámozási, piackutatási célokra használja fel, illetve ezek alapján fejleszti tovább a weboldalait. Az ilyen jellegű kiértékelés (nem bejelentkezett felhasználók esetén is) elsősorban arra szolgál, hogy Ön előtt az Ön igényeinek megfelelő reklám jelenhessen meg, illetve a közösségi hálózat más felhasználói információt kapjanak az Ön aktivitásáról a mi weboldalainkon. Önnek joga van kifogással élni az ilyen jellegű felhasználói profil létrejötte ellen, amikor is ezen joga gyakorlásakor a mindenkori beépülő modul illetékes szolgáltatójához kell fordulnia. A beépülő modulon keresztül lehetővé tesszük Önnek, hogy kölcsönhatásba lépjen a közösségi hálózatokkal és más felhasználókkal, hogy ezáltal is fejleszteni tudjuk a szolgáltatásainkat, illetve azokat az Ön számára, mint felhasználó, vonzóbbá tehessük. A közösségi modulok használatának jogalapja az ÁAR 6. cikke 1. bekezdésének f. pontja.

Az adatközlés attól függetlenül zajlik le, hogy Ön rendelkezik-e felhasználói fiókkal a beépülő modul szolgáltatójánál, illetve hogy abba be van-e jelentkezve. Amennyiben Ön be van jelentkezve a beépülő modul szolgáltatójánál lévő fiókjába, úgy a tőlünk származó adatai ahhoz közvetlenül hozzárendelésre kerülnek. Amennyiben Ön használja az aktiválásra szolgáló gombot és a példa kedvéért belinkeli az oldalt, a beépülő modul szolgáltatója ezt az információt az Ön felhasználói profilján tárolja és azt nyilvánosan meg is osztja az Ön kapcsolataival. Javasoljuk Önnek, hogy egy közösségi hálózat használata után rendszeresen jelentkezzen onnan ki, különösképp a gomb aktiválása előtt, hogy ezáltal elkerülje, hogy a beépülő modul üzemeltetője ilyen jellegű hozzárendelést végezzen.

A beépülő modul szolgáltatója által végzett adatgyűjtés céljáról, terjedelméről és az adatok feldolgozásáról további tájékoztatást kap a szolgáltató alább ismertetett adatvédelmi nyilatkozataiban. Ugyanott arról is tájékozódhat, hogy milyen jogai és beállítási lehetőségei vannak a magánéletének védelmével kapcsolatban.

A beépülő modulok mindenkori szolgáltatóinak címe és az adatvédelmi nyilatkozataikhoz vezető linkek:

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország; további információk az adatgyűjtésről: http://www.facebook.com/policy.php

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország; további információk az adatgyűjtésről: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu-HU

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország; további információk az adatgyűjtésről: https://twitter.com/privacy

Óvintézkedésként szolgál a Facebook és Twitter Google platformjának magas biztonsági standardja, illetve a platformok kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata (lásd korábban). Mi nem gyűjtünk személyes adatokat a közösségi beépülő modulokon keresztül vagy azok használatáról. Azt megakadályozandó, hogy a felhasználó tudta nélkül adattovábbítás történhessen az amerikai egyesült államokbeli szolgáltatók felé, az úgy nevezett Shariff-megoldást alkalmazzuk. Ez a megoldás biztosítja, hogy amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, először nem kerül sor személyi adatok közlésére a mindenkori közösségi beépülő modul szolgáltatója felé. Csak akkor, ha Ön rákattint egy közösségi beépülő modulra, kerülhetnek adatok a szolgáltató felé továbbításra, illetve ott tárolásra. A Shariff-megoldásról annak szolgáltatója, a Heise Medien Gmbh & Co. KG weboldalán tudhat meg többet: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Az adattovábbítás célja a beépülő modulok bekötése, hogy a felhasználók tartalmakat oszthassanak meg és tudathassák érdeklődésüket más felhasználókkal.

Jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a. pontjának megfelelően, melyet a közösségi plugin aktiválásával nyilvánít ki.

24. Rajongói oldalak

Az upjers vállalat rajongói oldalakat üzemeltet a különféle közösségi médiumokban, hogy az ügyfeleit tájékoztatni tudja, illetve kommunikálni tudjon velük. A következő platformokon tartunk fenn rajongói oldalakat:

a) Facebook, szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország; Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.facebook.com/about/privacy/

b) Instagram, szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország; Adatvédelmi nyilatkozat: https://help.instagram.com/519522125107875

c) Youtube, szolgáltatója a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország; Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

d) Twitter, szolgáltatója a Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Írország; Adatvédelmi nyilatkozat: https://twitter.com/de/privacy

e) Pinterest, szolgáltatója a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street
Dublin 2, Írország; Adatvédelmi nyilatkozat: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

f) Discord, ein Dienst der Discord Inc., 444 De Haro Street Suite 200 San Francisco, CA 94107, USA; Adatvédelmi nyilatkozat: https://discord.com/new/privacy

Az adott platform adott esetben személyes adatokat, weboldalakra vonatkozó, illetve felhasználásra vonatkozó adatokat gyűjthet a rajongói oldalakon keresztül. A platform adott esetben anonimizált formában statisztikai adatokat is az üzemeltető részére bocsáthat a rajongói oldalak látogatóiról.
A jogi gyakorlat szerint a a platform és a rajongói oldal üzemeltetője osztozik a felelősségen, különösképp a Facebook platformon lévő rajongói oldalak keretén belül történő adatfeldolgozással kapcsolatban. Ezt a kapcsolatot külön megegyezés szabályozza (www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

A platformokon keresztüli adatfeldolgozás célja a piackutatás és reklámozás. Felhasználói profil állítható fel a felhasználóról a felhasználói szokásai és az abból kiolvasható érdeklődési köre alapján. A felhasználói profillokat a példa kedvéért arra lehet felhasználni, hogy a platformokon vagy azon kívül a felhasználó érdeklődésének megfelelő reklámhirdetések jelenhessenek meg. Erre a célra a Facebook rendszeresen sütiket tárol a felhasználó számítógépén, melyek adatokat tartalmaznak a felhasználó érdeklődési köréről és felhasználói szokásairól.
A platformok nem továbbítanak a rajongói oldalak üzemeltetőinek személyes adatokat. Ha az upjers számára anonimizált statisztikákat bocsát rendelkezésre egy platform, úgy ezt kizárólag a rajongói oldalunk ügyfélbarátabb kialakításához használjuk fel.

A rajongói oldalak keretén belül történő adatfeldolgozás jogalapja az Ön beleegyezése az ÁAR 6. cikkének 1. bekezdésének a pontjának megfelelően, melyet a mindenkori platformon való regisztrációval nyilváníthat ki. A beleegyezés visszavonható az adott platformmal szemben, pl. a Facebook esetén a https://www.facebook.com/settings?tab=ads és a http://www.youronlinechoices.com linken. Alternatív megoldásként fel is hagyhat ezen oldalak használatával.

Az Ön jogait, különösen az információra vonatkozó igényét, a leghatékonyabban közvetlenül a mindenkori platformokkal szemben tudja érvényre juttatni. A Facebook ehhez egy információs portált bocsát az Ön rendelkezésére, ahol betekinthet a Facebook által gyűjtött adtokba és le is töltheti ezeket: https://www.facebook.com/help/1701730696756992?helpref=hc_global_nav. Csak maga a platform rendelkezik hozzáféréssel a felhasználói adataihoz és tud ezekkel kapcsolatban megfelelő intézkedéseket foganatosítani vagy azokról tájékoztatással szolgálni. Ha mégis segítségre szorulna ezzel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

25. Jogkövetelések érvényesítése, gyakorlása és megvédése

Időnként szükséges lehet, hogy az Ön személyes adatait és adott esetben – a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően – az Ön érzékeny személyes adatait jogkövetelés gyakorlásával vagy megvédésével kapcsolatban feldolgozzuk. Ez az ÁAR 9. cikkének 2. bekezdésének f. pontjának értelmében lehetséges, ha a feldolgozás „az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el“.

Ilyen eset akkor merülhet fel, ha például egy jogi eljárással kapcsolatban jogi tanácsadásra van szükségünk, vagy ha törvény kötelez minket, hogy egy bírósági eljárás keretén belül bizonyos adatokat megőrizzünk vagy nyilvánossá tegyünk.

26. Gyermekek személyes adatai

Az upjers vállalat tisztában van az internetet használó gyermekek biztonságának és adatvédelmének jelentőségével. Ezen okból és bizonyos törvények betartása végett nem gyűjtünk szándékosan személyes, egyénre visszavezethető információt 16 éven aluli gyermekektől és nem is kínálunk tartalmakat 16 éven aluli gyermekeknek.

27. Az adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Az upjers vállalat fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosítsa a mindenkor érvényes törvények figyelembe vétele és betartása mellett. Az upjers vállalat javasolja, hogy a weboldal és a játékok minden meglátogatásakor tájékozódjon az aktuális adatvédelmi nyilatkozatról.

Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó frissítése: 2020. augusztus